АЙСОФТ – Мисия и бъдеще

 От самото създаване на Ай Софт ООД през вече далечната 2012 година, ние стартирахме с мисия – да предложим качествени и достъпни компютърни услуги. Социалният аспект на тази мисия решихме да имплементираме директно чрез безплатната компютърна диагностика, която предлага нашия сервиз. Тя е такава, буквално, без никакви условия. 

 През изминалите години сме помогнали на хиляди наши клиенти, да разберат за текущото състояние на своята компютънра техника и/или периферия без да заплащат за това. Консултирали сме ги относно възможностите за надграждане, ремонт или подмяна на техниката с нова, която да съответства на нарастващите софтуерни, а от тук и хардуерни изисквания. И основната опорна точка винаги е била предоставянето на работещо, адекватно решение и неговото изпълнение. И когато извървим този път заедно от приемането на техниката в сервиза, цялостната и комплексна диагностика, нашето становище и препоръки, то на финала вие вече сте сигурни за решението и избора, който правите.

 В дългогодишната ни практика сме имали редица показателни случаи за смисъла и ползите от безплатната компютърна диагностика, която ние от Ай Софт предлагаме. Следващите са само няколко примера, които генерализират една по- голяма съвкупност от постъпили в сервиза ни компютри, лаптопи, монитори, принтери, периферия и т.н.

  1.  Сервизът ни установява конкретен проблем на клиентска техника, чийто ремонт струва X. Предвид действителнстта, в която живеем всички и не само породена от Covid-19, клиентът няма възможност да заплати ремонта в момента. Важният аспект тук е, че същият вече е запознат с проблема и възможните решения без да бъде таксуван за това. Следващия месец клиентът предоставя техниката за ремонт, по този начин спестявайки му един разход и помагайки му да предвиди този ремонт в бюджета си.
  2.  В сервиза ни постъпва техника, чието техническо състояние е неизвестно. Важно за клиента е да научи, дали техниката работи нормално, какви проблеми има, както и възможностите за нейното надграждане. В резултат на тестването се откриват множество проблеми, отстраняването на които би било нерентабилно предвид нейните параметри. Клиентът се уведомява и отново спестена такса за така или иначе техника, чийтo ремонт не би си струвал.
  3.  Приемаме техника за цялостна обща диагностика, както и евентуални възможности за надграждане на софтуер и и хардуер. Техниката се оказва морално остаряла, с видими дефекти по дънна платка и/или захранващ модул, лошо общо състояние на охлаждащи модули, амортизирани останали компоненти и остарял, с прекратена поддръжка софтуер. Клиентът е детайлно запознат с произтичащите от диагностиката заключения и отново му е спестена такса диагностика за техника, която е нерентабилно да бъде приведена в работещ вид.
  4.  Някои клиенти, търсещи по- бюджетен вариант на техника, решават за закупят такава от заложна къща и/или някоя от платформите за онлайн търговия – риск, чиито последствия те биха покрили на 100% поради факта, че купуват техника с неизяснен произход и техническо състояние. Много често зад съмнително ниската цена се крие не по- малко съмнително качество. Нашият съвет към тези клиенти е да се опитат да договорят известен тестови период или възможност за връщане. През това време ние можем да сканираме цялостно системата за евентуално възможни проблеми. Ако не се открият такива, то вие сте спокойни за това, което купувате и неговата надеждност. И отново диагностиката е безплатна, без условия. Във втория случай, при констатирани сериозни технически недостатъци, то вие не просто спестявате таксата за диагностика, но и цялото направено вложение за закупуване на стоката (цена на стоката, транспортни разходи, както и други съпътстващи покупката разходи и т.н.) в случай на уговорка за връщане на продукта.
  5.  Многократно сме получавали в сервиза за тест компютърни компоненти от премиум клас, с високи параметри и производителност, чиято левова стойност, макар и вече втора употреба, е изключително висока. И когато човек прави такова вложение, то логично е да търси някаква сигурност, че в крайна сметка взима същото високо качество.
  6.  Клиент решава да надгради своята компютърна конфигурация, закупувайки даден компонент, с идеята да може да инсталира и ползва конкретен софтуер – програма за обработка на изображения, видео или аудио файлове, чертаене или определена игра. Когато дойде със своята конфигурация и преди да е закупил съответния компонент, който той е избрал, се оказва, че въпросният компютър или лаптоп не го поддържат, или се поддържа, но конкретен друг параметър или параметри не отговарят на софтуера, който ще се ползва и това неминуемо ще доведе до разминаване в очаквани и действителни резултати. Впоследствие е възможно софтуерът да не работи нормално, да бъдат налице лагове, моментни прекъсвания, цялостен срив или изобщо невъзможност да бъде инсталиран и конфигуриран. Нашата предварителна диагностика би спестила всичко от горепосоченото и би ви насочила към най- краткия и бюджетно обоснован вариант това да се случи.

 Примери още много и ние продължаваме да го правим – разполагаме с капацитета, ресурсите и възможността да предоставяме безплатна компютърна диагностика и постоянно да добавяме стойност, от която вие да се възползвате. Единственият магазин и сервиз за компютърна техника за Перник и региона, който прие тази своя мисия през 2012 година и продължава да я следва заради и благодарение на вас!